კონტაქტი

კონტაქტი 2019-05-01T13:17:32+00:00

მისამართი: დავით გურამიშვილის 5

ტელეფონი: 0370 27 08 01

ელ.ფოსტები: fc.gori@yahoo.com

მედია ოფიცრის საკონტაქტო ინფორმაცია.
ელ.ფოსტა: fc.gori@yahoo.com
ტელეფონი:555174786

გულშემატკივართან მეკავშირეს გიორგი დალაქიშვილის საკონტაქტო ინფორმაცია.
ელ.ფოსტა: fc.gori@yahoo.com
ტელეფონი: 557 613 629‬