ფინანსური ინფორმაცია

ფინანსური ინფორმაცია 2020-02-28T19:09:35+00:00

ა(ა)იპ ,,გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბი გორი”

აუდიტორიული ფინანსური ანგარიშგება
შუამავლები

აუდიტორის დასკვნა წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაზე https://licence.gff.ge/uploads/GORM4454039.pdf